Samen werken aan een duurzaam Utrecht, zonder windmolens.

Steun de brede coalitie, klik hier om de brief te versturen!

Laat je stem horen!

Vul het formulier in en stuur de protestbrief hieronder naar de leden van de Utrechtse gemeenteraad, leden van omliggende gemeenteraden en leden van de Provincie Utrecht. Zo laat u weten dat u wel voor duurzame energie en woningbouw bent, maar geen windmolens wenst in de gemeente Utrecht.

Lees de brief die namens u verzonden wordt

Geachte volksvertegenwoordigers,

Het stadsbestuur van Utrecht wil op meerdere locaties in de gemeente Utrecht windmolens gaan bouwen. Vaak liggen deze windmolens op het grensgebied met andere gemeentes, waardoor niet alleen Utrechters maar ook bewoners van omliggende gemeenten er last van hebben.  

Wij, inwoners/belanghebbenden uit de regio, delen de ambitie om te komen tot opwekking van duurzame energie in de regio. Samen energie opwekken zorgt voor een duurzame toekomst voor onszelf maar ook voor de volgende generaties. Wij kunnen ons echter niet vinden in de wijze waarop de gemeente Utrecht invulling wil geven aan deze ambitie.

Windmolens van wel 235 meter hoog

Het stadsbestuur van Utrecht kiest voor het bouwen van windmolens van wel 235 meter hoog. Deze windmolens, die worden geplaatst in of nabij stedelijk gebied, zorgen voor slagschaduw, geluidsoverlast, horizonvervuiling, waardedaling van woningen en mogelijk gezondheidsklachten van omwonenden.

Windmolens schaden de belangen, er is geen draagvlak

Deze 235 meter hoge windmolens schaden direct de belangen van inwoners van Utrecht en haar omliggende gemeenten. Er is geen draagvlak onder de gemeenteraden van de buurgemeenten én er is geen draagvlak onder de inwoners van deze gemeenten. Toch wil de gemeenteraad dit plan doorzetten.

Bewoners worden niet betrokken

Het college van Utrecht beweert dat bewoners betrokken worden bij de besluitvorming, maar wij voelen ons niet voldoende gehoord. Besluiten worden afgestemd tussen wethouders in ondemocratische achterkamers. Hoeveel Utrechters en andere belanghebbenden zitten er daadwerkelijk aan tafel? We willen geen zoeklocaties voor windmolens. Als het college niet met ons in gesprek wil gaan, kunnen we niks anders dan deze brief sturen. Wij accepteren geen zoekgebieden voor windmolens. Wel samen energie opwekken, maar niet doormiddel van windmolens in onze achtertuin.      

Windmolens zijn niet nodig

Daarnaast zijn deze windmolens niet nodig, want ook met zonne-energie, geothermie en andere vormen van energieopwekking halen wij de voor 2030 benodigde energieproductie.

Woningnood regio Utrecht is groot, bouwen biedt de oplossing

De regio Utrecht kampt met een groot woningtekort, er is een blijvende vraag naar woningen. De gemeente Utrecht wil dit oplossen door 60-72.000 nieuwe woningen te bouwen in de komende 20 jaar. Dat is de helft van het aantal huidige woningen in de gemeente Utrecht. Zij wil dit in de binnenstad en binnen de ring van Utrecht realiseren. Door stikstofproblematiek en PFAS-regels zijn productiebeperkingen opgelegd en vertraagt het proces. Tegelijkertijd wil het college windmolens gaan bouwen in de buurt van steeds dichtbevolktere woonwijken.

Duurzame woningbouw en energie in Rijnenburg

In 2001 is Rijnenburg overgedragen van Nieuwegein aan Utrecht om woningbouw te realiseren.

In Rijnenburg kunnen 21.500 woningen worden gerealiseerd. Dit kan worden gecombineerd met recreatie, groen en een goede bereikbaarheid. Met ruimte voor duurzame energieopwekking, in de vorm van zonnevelden, zonnedaken, warmtepompen, warmte-koude opslag, geo- en aquathermie en zo mogelijk aansluiting op warmtenetten.

Als wij toestaan dat er windmolens worden geplaatst in het gebied dat Utrecht voor ogen heeft, kunnen er in Rijnenburg tot 2050 weinig tot geen woningen gebouwd worden. De ambities en behoeftes die Utrecht heeft op het gebied van volkshuisvesting kunnen daardoor onvoldoende invulling krijgen.

Volksvertegenwoordigers in Omringende Gemeenten

Daarom roepen wij volksvertegenwoordigers in omringende gemeenten op om op te komen voor de bewoners van hun gemeenten, die ook baat hebben bij meer woonruimte in de directe omgeving. Neem contact op met uw collega’s in Utrecht en doe een oproep om geen windmolens te plaatsen.

Volksvertegenwoordigers in de Gemeente Utrecht

Daarom roepen wij volksvertegenwoordigers in de gemeente Utrecht op om ja te zeggen tegen hernieuwbare energieopwekking gecombineerd met duurzame woningbouw én nee te zeggen tegen de plannen voor het plaatsen van windmolens.

Stop de onnodige plannen van Utrecht die onze belangen schaden.

Met vriendelijke groet,

 

Weten wat we met uw gegevens doen? Lees hier onze Privacy Statement.

Toelichting

Wij willen met dit initiatief inwoners van Utrecht en de Regio de mogelijkheid geven nee te zeggen tegen de plannen van de Utrechtse collegepartijen om windmolens mogelijk te maken in de Utrechtse polders en in de buurt van woonwijken. We vragen ze om nee te zeggen tegen de leden van de Utrechtse gemeenteraad en de Provinciale Staten.

Met de aankomende verkiezingen is nu het moment om te stemmen op een partij die tegen windmolens in de gemeente Utrecht is en voor woningen bouwen in Rijnenburg. Ga naar de Utrechtse Stemwijzer of het Utrechtse Kieskompas voor stemadvies! 

Waarom dit initiatief? 

Samen duurzame energie opwekken, prima, maar niet door het plaatsen van deze enorme molens in dichtbevolkt gebied! Het is niet nodig en ongewenst!  

Wat is er precies aan de hand met die wens om aan energie besparen te gaan doen? 

Heel Nederland staat voor een enorme opgave om aan verduurzaming van onze elektriciteit- en warmtevraag te kunnen voldoen. Uit het klimaatakkoord dat landelijk gesloten is, is de opgave voor Utrecht en de omliggende 15 gemeenten om per 2030 1,8 terrawattuur aan elektra duurzaam te gaan opwekken.

Wij moeten dit samen doen met de andere gemeenten en hun inwoners. De opbrengst van bestaande bewezen technieken mogen meegerekend worden. Samen ben je sterk en we moeten daarom samen met de omliggende gemeenten kijken waar dat het beste kan. En dat is goed. Want als je samen energie opwekt, dan kun je er ook van profiteren, door middel van een lagere energierekening.

Wat doet de gemeente Utrecht?

In Utrecht kiezen de collegepartijen ervoor om een groot deel van de regionale opgave, tot wel 40% hiervan (dat is ongeveer 0,45 terrawatt) te realiseren door middel van zonneparken en zonnepanelen op grote gebouwen. Daarnaast wil men windmolens van wel 235 meter hoog in de polders Rijnenburg en Reijerscop plaatsen en staat de mogelijkheid open voor het plaatsen van windmolens in de buurt van woonwijken.  

Windmolens van 235 meter hoog, U moet denken aan twee keer de Dom. Daar hebben veel mensen problemen mee, dit schaadt namelijk de belangen van inwoners direct.

Er zijn niet alleen inwoners van de stad Utrecht maar ook inwoners van omliggende gemeenten en zelfs hun gemeenteraden die hebben aangegeven dat ze het niet willen. Er is geen draagvlak voor de windmolens.

Windmolens in de gemeente Utrecht zijn helemaal niet nodig, met de reeds uitgevoerde projecten en de geplande zonneparken in de regio plus andere vormen van duurzame energieopwekking, kan aan de regionale opgave van 1,8 terrawattuur per 2030 al geheel worden voldaan. 

Daarnaast zullen deze windmolens andere ontwikkelingen in de stad Utrecht bemoeilijken. Zoals volkshuisvesting en zoals het behouden van de leefbaarheid in de stad.  

Hoe zit het dan met woningen in Utrecht?

Utrecht heeft net zoals de rest van de gemeenten in Nederland te maken met een enorme woningnood. 

De plannen liggen klaar om de komende 20 jaar, in Utrecht 60 tot 72-duizend woningen te bouwen. Dit is ongeveer de helft van het huidig aantal woningen in Utrecht. We bouwen er dus een halve stad bij.

Utrecht is maar een kleine gemeente qua beschikbaar grondgebied voor woningbouw. Utrecht heeft een ruimteprobleem.

De oplossing die het huidige stadsbestuur kiest is binnenstedelijke ontwikkeling. Om de benodigde woningen hoofdzakelijk in de stad en enkele andere locaties binnen de ring te gaan bouwen. Dat worden met name appartementencomplexen en flats met weinig ruimte op straat. 

Gevolg is een steeds drukker wordende stad, met weinig leefruimte. Het aantal inwoners in Utrecht stijgt van 4.300 inwoners per vierkante kilometer naar 5.600 inwoners per vierkante kilometer. In sommige delen van de stad rekent men nu al met een bevolkingsdichtheid van 8 tot 10.000 inwoners per vierkante kilometer.

We hebben zelfs berekend dat sommige delen van de stad eenzelfde bevolkingsdichtheid krijgen als in Cairo, Egypte. Cairo is leuk als dagbestemming tijdens je vakantie in Egypte, maar het is niet leuk om in zo’n drukke stad te wonen. De leefbaarheid staat ernstig onder druk! 

Wij stellen ons de vraag hoe we op de beperkte bewoonbare 81 vierkante kilometer nog eens zo’n 72.000 woningen kunnen neerzetten en Utrechters huisvesten?

Hoe kunnen er dan voor zorgen dat er dan nog voldoende ruimte overblijft voor voorzieningen, voor recreatie en sport, voor het parkeren van de auto of fiets?

 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Utrecht een leefbare stad blijft?

Ons inzien kan dit niet, we moeten echt gaan voor lagere bevolkingsdichtheden. En dit kan niet als een slot wordt gezet op de woningontwikkeling in de polder Rijnenburg. En dat doet de gemeenteraad als zij kiezen voor windmolens van 235 meter hoog in die polders.

Woningen in Rijnenburg en Reijerscop?

Wij zien bouwen in Reijerscop niet gebeuren maar in Rijnenburg wel. Rijnenburg beslaat zo’n 10,5 vierkante kilometer, daar kunnen ruim 21.000 woningen worden gerealiseerd. Met voldoende ruimte voor groen en recreatie. Zelfs de in de stad knel zittende roeibaan kan hier worden gerealiseerd. Maar ook voldoende ruimte voor duurzame energieopwekking kan in dit gebied worden gerealiseerd. Warmtepompen, warmte- en koudeopslag, zon op dak, zonneparken, geo- en aquathermie, en eventueel stadsverwarming. Het is er allemaal mogelijk. 

Zo zorgen we ervoor dat de druk op binnenstedelijke ontwikkeling minder wordt. Zo zorgen we ervoor dat Utrecht toch zijn steentje bij kan dragen als het om duurzame opwekking van energie gaat. We moeten samen energie opwekken waar het kan, we moeten bouwen niet in de weg staan. We moeten waarborgen dat Utrecht een leefbare stad blijft, nu, maar ook zeker in de toekomst. 

Daarom roep ik u op om samen met ons te gaan voor het besparen van energie waar mogelijk, maar dat niet te doen met windmolens in de gemeente Utrecht.

Verstuur samen met ons de protestbrief aan de leden van de Utrechtse gemeenteraad, leden van omliggende gemeenteraden en de leden van de Provinciale Staten, want ook zij kunnen deze ontwikkeling stoppen.

 Wij rekenen op uw steun.

 

Contact met ons?

Wenst u meer informatie of een gesprek, laat het ons weten.